Ortsanalys av Dösjebro

Analys och utvecklingsstrategi för Dösjebro i Kävlinge kommun.

Kund

Kävlinge kommun

Tillvarons roll

Analys av stadsrum
Analys av trafik och gator
Förslag på utbyggnad
Förslag på nya gatuprofiler
Illustrationer

När

2018-2019

Team

Fredrik Garpenfeldt
Daniel Persson (bryn space)
Caroline Ljungberg Toulson (Trivector)
Björn Magnusson Staaf (antikvarisk resursperson)

 

“Ortsanalysen av Dösjebro är tänkt som ett verktyg för det fortsatta arbetet med och samtalet om ortens utveckling. Analysdelen har som mål att förmedla en så rättvisande och lättbegriplig bild av Dösjebro som möjligt. Invävt i analysen finns den information som invånare, föreningar och verksamheter har delat med sig av under våra många samtal på plats i Dösjebro. Från samtalen har vi fått en djup och detaljerad bild av Dösjebro som livsmiljö.

Även våra förslag till utbyggnad av Dösjebro fungerar som verktyg för fortsatt arbete och samtal. Vi har gjort de förslag som vi menar bäst gagnar byns utveckling, som en egen ort med egen karaktär. Planeringsprocessen är lång, både hinder och nya möjligheter kan uppstå längs vägen”.